Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi monitorowania i analizy mediów w Hiszpanii
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
28/11/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
COMM/DG/AWD/2017/973.
Usługi monitorowania i analizy mediów w Hiszpanii
Parlament Europejski wszczyna niniejszą procedurę w celu zawarcia umowy ramowej o usługi codziennego monitorowania prasy drukowanej (krajowej/regionalnej), mediów audiowizualnych (telewizja, radio) oraz głównych mediów online (internet). Przedmiotem zamówienia jest terminowe dostarczanie aktualnego zestawu codziennych informacji, w formie przeglądu prasy, na temat sposobu relacjonowania w mediach zagadnień dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego zależy na jak najlepszej znajomości przekazu medialnego w UE dotyczącego zagadnień związanych z Parlamentem Europejskim i Unią Europejską oraz działalności przewodniczącego PE i posłów do PE. Analiza przekazu medialnego ma umożliwić PE lepsze komunikowanie polityki unijnej konkretnym grupom odbiorców oraz ogółowi społeczeństwa UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
28/11/2017 00:00
18/01/2018 19:30
22/01/2018 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 228-474410
Ogłoszenie o zamówieniu
28/11/2017 00:00