Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Serwis pomocy
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
25/11/2017
Termin nadsyłania ofert:
19/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
AO 631.
Serwis pomocy
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wybór podmiotu gospodarczego na potrzeby prowadzenia jednolitego centrum wsparcia, które ma służyć jako serwis pomocy ogólnej dla użytkowników Trybunału. Serwis obejmuje usługi infolinii zajmującej się sprawami z zakresu „IT” i „poza-IT” (które dotyczą m.in. zasobów ludzkich, logistyki, obiektów i budynków), usługi wsparcia, w tym podstawowe wparcie IT (1. poziomu), zaawansowane wsparcie IT (2. poziomu), zarządzanie cyklem IT, zarządzanie zasobami, wparcie na poziomie organizacyjnym, a także dodatkowe usługi IT, których świadczenia może wymagać Trybunał, zapewnienie jakości i sprawozdawczość, w tym umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług oraz podręcznik korzystania z serwisu pomocy, okresową sprawozdawczość i spotkania. Pełny opis usług, które mają być świadczone, znajduje się w sekcjach 3, 4, 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
25/11/2017 00:00
19/01/2018 17:00
24/01/2018 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 246-513665
Sprostowanie
22/12/2017 00:00
2017/S 227-472193
Ogłoszenie o zamówieniu
25/11/2017 00:00