Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi monitorowania i analizy mediów dla Republiki Czeskiej
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
05/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
26/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
COMM/DG/AWD/2017/1000.
Usługi monitorowania i analizy mediów dla Republiki Czeskiej
Parlament Europejski wszczyna niniejszą procedurę w celu zawarcia na okres 1 roku umowy ramowej o usługi codziennego monitorowania prasy drukowanej (krajowej/regionalnej), mediów audiowizualnych (telewizja, radio) oraz głównych mediów online (internet). Zamówienie może być wznowione na maksymalny okres nieprzekraczający 4 lat. Przedmiotem zamówienia jest terminowe dostarczanie aktualnego zestawu codziennych informacji, w formie przeglądu prasy, na temat sposobu relacjonowania w mediach zagadnień dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (DG ds. Komunikacji) zależy na jak najlepszej znajomości przekazu medialnego w UE dotyczącego zagadnień związanych z Parlamentem Europejskim i Unią Europejską oraz działalności przewodniczącego PE i posłów do PE. Analiza przekazu medialnego ma umożliwić PE lepsze komunikowanie polityki unijnej konkretnym grupom odbiorców oraz ogółowi społeczeństwa UE. W tym celu PE częściowo korzysta z wiedzy fachowej i pomocy z zewnątrz.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Cena
Najistotniejsze elementy
05/12/2017 00:00
26/01/2018 12:00
08/02/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 233-484712
Ogłoszenie o zamówieniu
05/12/2017 00:00