Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o badania w dziedzinie konkurencyjności europejskiej.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
05/10/2013
Termin nadsyłania ofert:
06/12/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENTR/300/PP/2013/FC.
Umowa ramowa o badania w dziedzinie konkurencyjności europejskiej.
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy ramowej w systemie kaskadowym obejmującej przygotowanie badań kontekstowych oraz innych sprawozdań i analiz dotyczących konkurencyjności gospodarek europejskich, do wykorzystania przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, w celu przygotowania rocznego sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności.Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wybór maksymalnie 3 wykonawców do wykonania zadań opisanych w specyfikacji.Zadaniem wykonawcy jest dostarczenie Komisji szeregu pisemnych badań kontekstowych dotyczących konkurencyjności gospodarek europejskich; badania te będą wykorzystane przede wszystkim do przygotowania rocznego sprawozdania Komisji na temat europejskiej konkurencyjności. Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności ma zapewnić analityczny wkład w debatę polityczną na temat konkurencyjności, w dążeniu do promowania spójnego zrozumienia zagadnień oraz uzasadnienia wniosków i zaleceń dotyczących strategii „Europa 2020” i przyszłej polityki w odniesieniu do przedsiębiorstw.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
05/10/2013 00:00
Nie dotyczy
06/12/2013 23:59
16/12/2013 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 194-333387
Ogłoszenie o zamówieniu
05/10/2013 00:00