Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostarczenie testów komputerowych na potrzeby rekrutacji pracowników UE
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Data publikacji w witrynie TED:
20/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
23/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EPSO/PR/2016/049
Dostarczenie testów komputerowych na potrzeby rekrutacji pracowników UE
W wyniku procedury przetargowej zostaną podpisane 2 umowy ramowe (1 dla każdej części) w zakresie pomocy Europejskiemu Urzędowi Doboru Kadr (EPSO) w procesach rekrutacji pracowników na rzecz instytucji UE poprzez: — dostarczenie testów komputerowych wielokrotnego wyboru i opisowych, oraz — dostarczenie testów internetowych przeprowadzanych bez nadzoru, nadzorowanych na miejscu i zdalnie. Na przestrzeni lat EPSO rozwinął wykorzystywanie testów komputerowych jako metody egzaminacyjnej, nie tylko w zakresie treści/typów testów, ale również procesu dostarczania testów, z uwzględnieniem szerokiego zakresu geograficznego, na którym egzaminowani są kandydaci (testy ogólnoświatowe) oraz testów online (testowanie internetowe). Szczegółowy opis znajduje się w sekcjach poniżej odpowiednich dla każdej części.
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Dostarczenie testów komputerowych (wielokrotnego wyboru i opisowych) Część 1 dotyczy przygotowania „klasycznych” testów komputerowych oraz dostarczenia ich poprzez ogólnoświatową sieć ośrodków testujących. Zazwyczaj polega to na dostarczeniu przez wykonawcę serii testów wielokrotnego wyboru i opisowych o różnej długości do sieci ośrodków testujących. Ta część obejmuje również dostarczenie ćwiczeń symulacyjnych typu e-tray. Zawartość testów dostarcza EPSO. Szczegółowe informacje zawarte pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.
Część 2 Testy internetowe Część 2 obejmuje dostarczenie do kandydatów testów internetowych za pośrednictwem platformy testowej online. Testy internetowe będą wykorzystywane przez EPSO do różnych celów: — jako narzędzie autoselekcji/autooceny dla potencjalnych kandydatów (bez nadzoru), — jako platforma służąca do dostarczania egzaminów internetowych nadzorowanych na miejscu do siedzib instytucji UE, — jako platforma do dostarczania testów nadzorowanych zdalnie. Zawartość testów dostarcza EPSO.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 023-047507 Sprostowanie 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Sprostowanie 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Ogłoszenie o zamówieniu 20/12/2017 00:00