Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Otwarte modele biznesowe mikroprzedsiębiorstw na rzecz innowacji w europejskich ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Data publikacji w witrynie TED:
09/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
31/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EAC/50/2017
Otwarte modele biznesowe mikroprzedsiębiorstw na rzecz innowacji w europejskich zabytkowych domach będących w posiadaniu rodzin
Celem działania jest zwiększenie zdolności prywatnych właścicieli zabytkowych domów i wyposażenie ich w innowacyjne modele biznesowe. W ramach działania przygotowawczego zostaną zidentyfikowane istniejące modele biznesowe wykorzystywane w odniesieniu do zabytkowych domów będących w posiadaniu rodzin w UE, dokona się ich porównania, identyfikacji oraz udostępnienia najlepszych praktyk i potencjalnych innowacji. Zostanie też określona ilościowo i jakościowo wartość ekonomiczna zabytkowych domów będących w posiadaniu rodzin w UE i zostanie zidentyfikowany ich potencjał w zakresie przyczyniania się do różnych polityk UE, w tym innowacji, włączenia społecznego, kształcenia, pracy z młodzieżą i dialogu międzykulturowego. Z synergii z bieżącymi działaniami UE poświęconymi dziedzictwu kulturalnemu (Europejskie Dni Dziedzictwa, nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i znak dziedzictwa europejskiego) wyniknie wartość dodana. Wreszcie, działanie przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, poprzez upowszechnianie europejskiej wartości dziedzictwa i zwiększanie świadomości na jego temat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. sekcja 4.4. Kryteria wyboru SIWZ w zaproszeniu do składania ofert nr EAC/50/2017.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
09/12/2017 00:00
31/01/2018 12:00
01/02/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 237-491729
Ogłoszenie o zamówieniu
09/12/2017 00:00