Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji obejmująca usługi ewaluacji d...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Data publikacji w witrynie TED:
13/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
09/02/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
TRADE/2017/A5/01
Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji obejmująca usługi ewaluacji dla Komisji Europejskiej w dziedzinie handlu
Celem umowy ramowej jest stworzenie ram dla oceny wpływu na zrównoważony rozwój oraz opracowanie ogólnych badań, które mogą posłużyć do przeprowadzenia oceny skutków i oceny ex post lub oceny śródokresowej porozumień handlowych i inwestycyjnych. Poza negocjacjami dotyczącymi dwustronnych, trójstronnych oraz wielostronnych porozumień handlowych i inwestycyjnych oraz poza istniejącymi porozumieniami tego rodzaju, umowa ramowa ma także na celu dostarczenie dodatkowych badań, które mogą posłużyć do przeprowadzenia oceny skutków i oceny ex post lub oceny śródokresowej jednostronnych, preferencyjnych porozumień handlowych UE. W bibliografii do analiz lub ocen porozumień „handlowych i inwestycyjnych” należy także uwzględnić analizy lub oceny wyżej wymienionych jednostronnych, preferencyjnych porozumień handlowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/12/2017 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
09/02/2018 15:00
14/02/2018 09:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 031-066854 Sprostowanie 14/02/2018 00:00
2017/S 239-495287 Ogłoszenie o zamówieniu 13/12/2017 00:00