Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Strategia, doskonałość operacyjna i zarządzanie wydajnością na rzecz ECDC.
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
19/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
01/02/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2017/RMC/7801
Strategia, doskonałość operacyjna i zarządzanie wydajnością na rzecz ECDC.
Celem niniejszego przetargu jest zapewnienie wsparcia zewnętrznego na rzecz Agencji w ramach określania, opracowania i oceny jej strategii i wizji oraz wsparcia w ramach długoterminowego podejmowania decyzji na wysokim szczeblu popartego informacjami. Usługi obejmują również wsparcie Agencji w ramach jej długoterminowego planowania organizacyjnego, zarządzania wydajnością i tworzenia wartości i zagwarantowanie, że Agencja jest dobrze przygotowana, by skutecznie i optymalnie odpowiadać na obecne i przyszłe wyzwania, z zaangażowaniem i wsparciem swoich interesariuszy i partnerów. ECDC szuka wysokiej jakości usług w zakresie konsultacji w następujących dziedzinach: ocena i opracowanie strategii, w tym zarządzanie interesariuszami, doskonałość operacyjna i zarządzanie wydajnością.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
19/12/2017 00:00
01/02/2018 16:00
05/02/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 243-505038
Ogłoszenie o zamówieniu
19/12/2017 00:00