Szczegóły ogłoszenia o przetargu

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Tytuł:
Usługi w zakresie zapewnienia zewnętrznego personelu i usług na potrzeby wsparci...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
23/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
19/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OP-1455
Usługi w zakresie zapewnienia zewnętrznego personelu i usług na potrzeby wsparcia infrastruktury IT i działań operacyjnych Grupy EIB
Zakresem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie personelu zewnętrznego oraz konkretnych usług w ramach wsparcia działalności konkretnych jednostek organizacyjnych Działu technologii informatycznej (IT) Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 3 odrębne części. Każdej z nich odpowiada inna domena technologiczna lub inny zakres: — część 1: Zapewnienie personelu i usług w celu wparcia dla użytkownika końcowego IT oraz usług zarządzania tożsamością i dostępem na terenach Grupy EIB w Luksemburgu i w jej biurach na całym świecie, — część 2: Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia działań infrastruktury IT na terenach Grupy EIB w Luksemburgu, — część 3: Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia sieci IT i działania komunikacji zintegrowanej na terenach Grupy EIB w Luksemburgu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Zapewnienie personelu i usług w celu wparcia dla użytkownika końcowego IT oraz usług zarządzania tożsamością i dostępem na terenach Grupy EIB w Luksemburgu i w jej biurach na całym świecie
1 umowa ramowa zostanie podpisana z jednym usługodawcą. Część 1 obejmuje usługi w następujących dziedzinach: — Punkt wsparcia serwisowego w ramach Wparcie 1 i 2 linii, — Wsparcie użytkownika końcowego, — Zarządzanie usługami dla użytkowników końcowych, — Dodatkowe zarządzanie usługami dla użytkowników końcowych, — Zewnętrzne pomocnicze usługi biurowe, — Usługi inżynieryjne dla użytkownika końcowego, — Usługi inżynieryjne w ramach aplikacji Microsoft Server, — Usługi zarządzania tożsamością i dostępem. Usługi będą świadczone przez agentów działających w siedzibie, o ile nie zostanie postanowione inaczej.
Część 2
Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia działań infrastruktury IT
1 umowa ramowa zostanie podpisana z jednym usługodawcą. Część 2 obejmuje zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia usług infrastruktury IT na terenach Grupy EIB w Luksemburgu. Działanie infrastruktury IT obejmuje działania w następujących dziedzinach: — Inżynieria systemów operacyjnych dla serwerów i usługi administracyjne, — Linux (w tym Red Hat), Unix, Windows, — Wirtualizacja i usługi administracyjne. VMware, Hyper-V. — Systemy kopii zapasowych i przechowywania oraz usługi administracyjne, — Inżynieria infrastruktury aplikacji i usługi administracyjne. LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. — Monitorowanie, planowanie, automatyzacja i orkiestracja oraz usługi administracyjne, — Usługi w ramach operacji w zakresie infrastruktury, — Wsparcie centrum danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą aktywów, — Projekt i architektura dla usług technologii infrastruktury. Usługi będą świadczone przez inżynierów działających w siedzibie, o ile nie zostanie postanowione inaczej.
Część 3
Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia sieci IT i działania komunikacji zintegrowanej
1 umowa ramowa zostanie podpisana z jednym usługodawcą. Część 3 obejmuje usługi wsparcia działań sieci IT w następujących dziedzinach: — Usługi w zakresie infrastruktury informatycznej, — Usługi w ramach projektowania i architektury sieci i komunikacji zintegrowanej, — Usługi w ramach technologii komunikacji zintegrowanej. Usługi będą świadczone przez inżynierów działających w siedzibie, o ile nie zostanie postanowione inaczej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 026-055834
Sprostowanie
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Ogłoszenie o zamówieniu
23/12/2017 00:00