Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badania dotyczące korytarza w ramach sieci bazowej TEN-T oraz wsparcie europejsk...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Data publikacji w witrynie TED:
30/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
14/02/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
MOVE/B1/2018-216
Badania dotyczące korytarza w ramach sieci bazowej TEN-T oraz wsparcie europejskich koordynatorów
Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane w celu dalszego pozyskiwania wiedzy na temat 9 korytarzy oraz zapewnienia wsparcia technicznego na rzecz europejskich koordynatorów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Najistotniejsze elementy
30/12/2017 00:00
14/02/2018 16:00
19/02/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1: Korytarz Bałtyk – Adriatyk
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawca będzie świadczył usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Bałtyk – Adriatyk.
Część 2
Część 2: Korytarz Morze Północne – Bałtyk
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawca będzie świadczył usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Morze Północne – Bałtyk.
Część 3
Część 3: Korytarz śródziemnomorski
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza śródziemnomorskiego.
Część 4
Część 4: Korytarz Orientu/wschodniej części Morza Śródziemnego
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Orientu/wschodniej części Morza Śródziemnego.
Część 5
Część 5: Korytarz Skandynawia – Morze Śródziemne
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Skandynawia – Morze Śródziemne.
Część 6
Część 6: Korytarz Ren – Alpy
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Ren – Alpy.
Część 7
Część 7: Korytarz atlantycki
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza atlantyckiego.
Część 8
Część 8: Korytarz Morze Północne – Morze Śródziemne
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Morze Północne – Morze Śródziemne.
Część 9
Część 9: Korytarz Ren – Dunaj
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Ren-Dunaj.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 250-526306
Ogłoszenie o zamówieniu
30/12/2017 00:00