Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the link to the e-Submission Quick Reference Guide for Economic Operators has been updated in the tender specifications to this link: https://webgate.ec.europa.eu/esubmission/assets/documents/manual/quickGuide_en.pdf?ticket=ST-7246365- NmrzLzd3LQIM4gDzzf8rWNKlfVes4f9gsBykGmamwWHY71LD2ITxrpPweD9katzoe2T5WtLTljcnqPniNu3150D- PHslUMVSXYCqJ6iB7Azunq0Q54Ps4zPAzq1e9waTRco0n0iFzgHvAGVA3zaLHJuKAB
Tytuł:
Usługi wideo/audio/konserwacji oraz zakupów w salach spotkań
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
30/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
05/02/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/DTS-CORSER/2017/01
Usługi wideo/audio/konserwacji oraz zakupów w salach spotkań
Celem niniejszej otwartej procedury przetargowej jest zawarcie umowy ramowej o dostawę w celu zapewnienia szerokiej gamy rozwiązań w zakresie technologii informacyjnej (sprzęt, oprogramowanie i usługi). Oferenci muszą dostarczyć pełną gamę rozwiązań pochodzących od największych firm w branży, przyszły wykonawca musi także zapewnić specjalnie dostosowany interfejs między producentami a EFSA.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
30/12/2017 00:00
05/02/2018 14:30
06/02/2018 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 250-526270
Ogłoszenie o zamówieniu
30/12/2017 00:00