Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług audytu Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Data publikacji w witrynie TED:
18/01/2018
Termin nadsyłania ofert:
08/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
AGRI/2017/H1/02
Umowa ramowa o świadczenie usług audytu Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (ISS - Information Systems Security) i aplikacji informatycznych agencji płatniczych w państwach członkowskich UE i w krajach będących...
Celem umowy jest udostępnienie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) możliwości prowadzenia wysokiej jakości audytu zewnętrznego w celu świadczenia następujących usług: 1) audyty Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ISS) w agencjach płatniczych i, ewentualnie, podmiotach delegowanych i podmiotach koordynujących w państwach członkowskich UE i w krajach będących beneficjentami instrumentu IPARD II, przeprowadzane w imieniu DG AGRI; i/lub 2) audyty aplikacji (w zakresie integralności danych) w agencjach płatniczych i, ewentualnie, podmiotach delegowanych i/lub podmiotach koordynujących wyłącznie w państwach członkowskich UE, przeprowadzane w imieniu DG AGRI.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
18/01/2018 00:00
08/03/2018 17:00
22/03/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 012-022169
Ogłoszenie o zamówieniu
18/01/2018 00:00