Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi przeprowadzkowe, usługi inwentaryzacji i zarządzania magazynem w siedzibi...
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
27/01/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/017/17
Usługi przeprowadzkowe, usługi inwentaryzacji i zarządzania magazynem w siedzibie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Planuje się, że usługi opisane w specyfikacji technicznej (zob. Załącznik II) zostaną podzielone na 2 części w następujący sposób: Część 1: - usługi inwentaryzacji, - usługi zarządzania magazynem. Część 2: - usługi przeprowadzkowe. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest podpisanie wielokrotnej umowy ramowej w systemie kaskadowym z maksymalnie 2 wykonawcą na okres 3 lat z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny rok, przy czym łączny czas trwania umowy nie może przekraczać 4 lat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
27/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Inwentaryzacja i zarządzaniem magazynem
Część 1: Usługi inwentaryzacji i zarządzania magazynem. W zakres usług objętych zamówieniem wchodzi całościowe zarządzanie magazynem, od odbioru lub dostarczenia materiałów/towarów, po realizację wszystkich procesów operacyjnych koniecznych w celu osiągnięcia optymalnego i skutecznego zarządzania. Wszystkie działania wykonawcy będą podlegały zarządowi lub nadzorowi prowadzonemu przez Dział ds. Inwentaryzacji. W ramach swoich zobowiązań finansowych dotyczących zarządzania swoim majątkiem trwałym EUIPO musi cyklicznie przeprowadzać inwentaryzację fizyczną sprzętu informatycznego i mebli. W okresie obowiązywania umowy ramowej zawartej w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert planuje się przeprowadzenie 2 inwentaryzacji ogólnych (czyli sprzętu informatycznego i mebli) oraz 2 inwentaryzacji częściowych, czyli raz tylko sprzętu informatycznego i raz tylko mebli. Nie będzie się przeprowadzać więcej niż 1 inwentaryzacji na rok.
Część 2
Usługi przeprowadzkowe
Część 2: Usługi przeprowadzkowe. EUIPO zgłasza zapotrzebowanie na personel przeprowadzkowy (a także pojazdy, urządzenia i materiały) w związku ze swoją codzienną działalnością - chodzi głównie o drobne przeprowadzki stanowisk pracy personelu EUIPO (w obrębie tego samego budynku lub między budynkami), reorganizację magazynów i sal konferencyjnych oraz różne przewozy z użyciem samochodów ciężarowych między lokalami w różnych budynkach.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 019-038475
Ogłoszenie o zamówieniu
27/01/2018 00:00