Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o dostawy dotycząca zakupu kabli światłowodowych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
13/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
13/04/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/E1/2018-13-01
Umowa ramowa o dostawy dotycząca zakupu kabli światłowodowych
Komisja wykorzystuje zróżnicowane urządzenia, by wspierać działania inspektorów bezpieczeństwa jądrowego. Wśród tych urządzeń, systemy plombowania EOSS wymagają zastosowania specjalnych kabli światłowodowych o różnej długości. Celem niniejszej umowy ramowej jest dostawa określonych kabli światłowodowych o różnej długości, a także akcesoriów. Kable światłowodowe, przyłącza i akcesoria będą wykorzystywane zarówno na potrzeby kontroli terenowej, jak i prac laboratoryjnych.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/02/2018 00:00
13/04/2018 16:00
16/04/2018 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 030-064301
Ogłoszenie o zamówieniu
13/02/2018 00:00