Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analizy laboratoryjne próbek gleby zebranych w ramach badania LUCAS 2018
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data publikacji w witrynie TED:
31/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Analizy laboratoryjne próbek gleby zebranych w ramach badania LUCAS 2018
Powierzchniowe badanie pokrycia i użytkowania ziemi (LUCAS) obejmuje moduł monitorowania wierzchniej warstwy gleby. Na terenie całej Europy w naturalnych i półnaturalnych środowiskach (grunty rolne, lasy i użytki zielone) zebrano około 26 000 próbek wierzchniej warstwy gleby. Te próbki powinny zostać przeanalizowane pod kątem fizycznych i chemicznych parametrów oraz DNA za pomocą standardowych metod. Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenie usług laboratorium w zakresie analizy fizycznych i chemicznych parametrów gleby oraz badania na obecność metali ciężkich, pestycydów, antybiotyków, a także DNA próbek wierzchniej warstwy gleby zebranych w ramach badania LUCAS 2018.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
31/05/2018 00:00
02/07/2018 23:59
06/07/2018 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Analizy parametrów gleby i metali ciężkich
Celem umowy o usługi dotyczącej części 1 jest przeprowadzenie analizy podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gleby oraz badań próbek wierzchniej warstwy gleby na obecność metali ciężkich, zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji zamówienia. Próbki wierzchniej warstwy gleby zostały zebrane z gleb mineralnych i organicznych w naturalnych i półnaturalnych środowiskach (grunty rolne, lasy i użytki zielone).
Część 2
Badanie DNA gleby
Celem umowy o usługi dotyczącej części 2 jest przeprowadzenie analizy DNA 1 050 próbek zebranych w ramach badania wierzchniej warstwy gleby LUCAS 2018 w celu oceny różnorodności biologicznej gleby i genów odporności na antybiotyki. Próbki wierzchniej warstwy gleby zostały zebrane w naturalnych i półnaturalnych środowiskach (grunty rolne, lasy i użytki zielone).
Część 3
Badanie produktów ochrony roślin i antybiotyków
Celem umowy o usługi dotyczącej części 3 jest przeprowadzenie analizy produktów ochrony roślin i antybiotyków zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji zamówienia. Próbki wierzchniej warstwy gleby zostały zebrane z gleb mineralnych i organicznych na gruntach rolnych i użytkach zielonych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 105-238736
Sprostowanie
05/06/2018 00:00
2018/S 102-232130
Ogłoszenie o zamówieniu
31/05/2018 00:00