Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi doradcze w zakresie środowiska, klimatu i spraw społecznych
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
07/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
23/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
PC-1458
Usługi doradcze w zakresie środowiska, klimatu i spraw społecznych
EBI zaprasza do składania ofert (procedura ograniczona) w celu zawarcia umów ramowych z usługodawcami w sektorach środowiska, klimatu i spraw społecznych w krajach, w których EBI prowadzi operacje, na potrzeby wsparcia projektów EBI (zwłaszcza w dziedzinie należytej staranność środowiskowej i społecznej, w tym płci i praw człowieka oraz działań związane z klimatem).
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
07/02/2018 00:00
23/07/2018 23:59
26/03/2018 23:59
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Środowisko i sprawy społeczne
Część 1 - Środowisko i sprawy społeczne: 1) ogólny aspekt środowiskowy; 2) różnorodność biologiczna i funkcje ekosystemu; 3) ogólny aspekt społeczny, w tym przymusowe przesiedlenia, prawa i interesy najbardziej zagrożonych grup społecznych, standardowy pracy, higiena pracy i zdrowie społeczności, bezpieczeństwo i ochrona; 4) prawa człowieka; 5) płeć; 6) wrażliwość na konflikty; 7) zaangażowanie zainteresowanych stron.
Część 2
Działania w dziedzinie klimatu
Część 2 - Działania w dziedzinie klimatu: 1) szeroko zakrojone finansowanie działań związanych z klimatem; 2) kontrola ryzyka klimatycznego i finansowanie adaptacji; 3) włączenie kwestii klimatycznych w główny nurt działań; 4) ocena ryzyka klimatycznego.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 054-118665
Sprostowanie
17/03/2018 00:00
2018/S 026-055833
Ogłoszenie o zamówieniu
07/02/2018 00:00