Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług centrum odzyskiwania danych po awarii oraz usługi powiązane
Instytucja zamawiająca:
Council of the European Union
Data publikacji w witrynie TED:
07/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
W toku
Informacja
UCA-17/076
Świadczenie usług centrum odzyskiwania danych po awarii oraz usługi powiązane
Celem niniejszego ogłoszenia o zamówieniu jest zawarcie umowy ramowej z jednym usługodawcą w celu wynajmu zabezpieczonej powierzchni centrum danych (centrum odzyskiwania danych po awarii - Disaster Recovery site) na potrzeby Sekretariatu Generalnego Rady. Celem umowy jest też świadczenie usług centrum danych w zakresie centrum odzyskiwania danych po awarii (w tym przestrzeń biurowa, sala konferencyjna i przestrzeń magazynowa). Obecnie Sekretariat Generalny Rady posiada infrastrukturę w 2 centrach danych, jednym w budynku Justus Lipsius (175 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Belgia) oraz drugim w budynku LEX (145 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Belgia). Wyżej wymienione centra danych znajdują się w zbyt blisko siebie, dlatego opublikowano niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, w celu przeniesienia centrum danych z budynku LEX do nowego centrum odzyskiwania danych po awarii. Po rozstrzygnięciu zamówienia, umowa ramowa zostanie zawarta na początkowy okres 4 lat, z możliwością 4-krotnego przedłużenia, każdorazowo o okres 1 roku.
Usługi
Ograniczony
W toku
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
07/02/2018 00:00
Nie dotyczy
27/02/2018 16:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 026-055839 Ogłoszenie o zamówieniu 07/02/2018 00:00