Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspólne zamówienie publiczne w celu wyznaczenia monitorującego aukcje.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
06/08/2013
Termin nadsyłania ofert:
25/09/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
CLIMA.B.1/SER/2013/0029.
Wspólne zamówienie publiczne w celu wyznaczenia monitorującego aukcje.
Zgodnie z art. 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 („rozporządzenia w sprawie aukcji”), Komisja i państwa członkowskie muszą wspólnie wyznaczyć monitorującego aukcje. Wspólne udzielanie zamówień odbywa się zgodnie z przepisami o wspólnym działaniu na mocy art. 104 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz przepisami w sprawie wspólnej procedury udzielania zamówień na podstawie art. 133 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1268/2012, na podstawie umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych w celu wyznaczenia monitorującego aukcje, zawartej między Komisją a państwami członkowskimi (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/documentation_en.htm).Monitorującemu aukcje zostaną powierzone zadania z zakresu monitorowania i sprawozdawczości przewidziane w art. 25 rozporządzenia w sprawie aukcji; przede wszystkim będzie monitorował aukcje prowadzone na wszystkich platformach aukcyjnych, przedkładając sprawozdania na temat prawidłowego przebiegu aukcji Komisji, w imieniu państw członkowskich, jak również zainteresowanym państwom członkowskim.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
06/08/2013 00:00
Nie dotyczy
25/09/2013 16:00
07/10/2013 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 229-397055
Sprostowanie
26/11/2013 00:00
2013/S 164-284881
Sprostowanie
24/08/2013 00:00
2013/S 151-261908
Ogłoszenie o zamówieniu
06/08/2013 00:00