Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zarządzanie infrastrukturą i usługami restauracyjnymi oraz ich obsługa
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
03/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
20/04/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/018/17
Zarządzanie infrastrukturą i usługami restauracyjnymi oraz ich obsługa
EUIPO w imieniu swoim i na rzecz F4E zamierza zawrzeć umowę ramową, której celem będzie zarządzenie infrastrukturą i usługami restauracyjnymi oraz ich obsługa, w tym usługi na potrzeby bankietów i posiedzeń, dostarczenie automatów z jedzeniem i dyspozytorów wody oraz świadczenie innych usług i inne działania związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. Usługi będą świadczone głównie na terenie siedziby instytucji zamawiającej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
03/03/2018 00:00
20/04/2018 13:00
26/04/2018 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 049-106971
Sprostowanie
10/03/2018 00:00
2018/S 044-095184
Ogłoszenie o zamówieniu
03/03/2018 00:00