Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Monitorowanie postępów w krajowych inicjatywach na rzecz cyfryzacji przemysłu – ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
31/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
04/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
2018/0002
Monitorowanie postępów w krajowych inicjatywach na rzecz cyfryzacji przemysłu – SMART 2018/0002
Sprawozdawczość i monitorowanie rozwoju krajowych inicjatyw w zakresie digitalizacji jest ważnym elementem inicjatywy na rzecz cyfryzacji przemysłu europejskiego (Digitising European Industry - DEI). Celem opracowania jest stworzenie dobrze zorganizowanego instrumentu gromadzenia, monitorowania i analizy danych, obejmującego całą Unię Europejską. Instrument ten zapewnia spójne roczne sprawozdania z cyfryzacji i analizy środków w szerszych ramach nowych strategii rozwoju cyfrowego, które są powiązane z krajową polityką w zakresie innowacji i przemysłu na przestrzeni 3 lat. Jest on zgodny z głównymi kierunkami działania inicjatywy na rzecz cyfryzacji przemysłu europejskiego, do których należy: zwiększanie zdolności innowacyjnych; ramy regulacyjne; rozwój umiejętności; oraz krajowa struktura zarządzania. Analiza obejmie elementy przekrojowe, wspólne dla kilku państw członkowskich i istotne z punktu widzenia europejskiej wartości dodanej. Analizie towarzyszą szczegółowe sprawozdania krajowe, w których podkreśla się krajowe podejścia do cyfryzacji przemysłu, polityki i inwestycji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/03/2018 00:00
04/05/2018 23:59
08/05/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 064-141556
Ogłoszenie o zamówieniu
31/03/2018 00:00