Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
03/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
16/04/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.C.1/SER/2018/0003
Wsparcie europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody
Komisja zamierza udzielić zamówienia na utworzenie sekretariatu na potrzeby europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody. Celem tego sekretariatu jest zapewnianie wsparcia dla Komisji Europejskiej podczas etapu operacyjnego europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody. Pełna odpowiedzialność za rozwój programu europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody spoczywa na Komisji Europejskiej, której działaniami w tym obszarze kieruje grupa sterująca europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody. Działania w ramach zamówienia będą przybierać różny charakter i obejmą realizację zadań sekretariatu, kontakty z zainteresowanymi stronami na różnych poziomach, wsparcie grupy sterującej, opracowanie i utrzymanie istniejących narzędzi europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody (takich jak internetowy rynek wymiany informacji i konferencje europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody), a także ogólny rozwój inicjatywy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
03/03/2018 00:00
16/04/2018 16:00
30/04/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 044-095214
Ogłoszenie o zamówieniu
03/03/2018 00:00