Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Monitoring transformacji cyfrowej i kluczowych technologii wspomagających
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
23/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
04/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/043
Monitoring transformacji cyfrowej i kluczowych technologii wspomagających
Niniejsze zaproszenie do składania ofert w formie procedury otwartej ma na celu zawarcie 1 umowy o świadczenie usług w ramach strategii europejskiej na rzecz kluczowych technologii wspomagających (KET). Ogólnym celem niniejszej umowy o świadczenie usług jest dalszy rozwój i utworzenie synergii pomiędzy obserwatorium KET, sprzęt i mapowanie centrum technologii KET i narzędzie do monitorowania transformacji cyfrowej, których celem jest systematyczna analiza i monitorowanie najnowszych trendów cyfrowych i trendów KET poprzez zbieranie, publikację i udostępnianie stosownych informacji i danych. Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1.4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/03/2018 00:00
29/04/2018 23:59
Nie dotyczy
04/05/2018 15:00
07/05/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 070-154231 Sprostowanie 11/04/2018 00:00
2018/S 058-127235 Ogłoszenie o zamówieniu 23/03/2018 00:00