Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Opracowanie unijnych ram oceny ogólnego wpływu zasad bezpieczeństwa i higieny pr...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
16/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/040
Opracowanie unijnych ram oceny ogólnego wpływu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na wyniki przedsiębiorstw budowlanych.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma formę otwartej procedury w celu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie badania mającego na celu poprawę wdrażania norm bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze budowlanym. Ogólnym celem zamówienia jest zapewnienie, aby w tym sektorze panowały bezpieczne i zdrowe warunki pracy porównywalne z innymi sektorami gospodarki. Wdrożenie środków w zakresie BHP przyniesie korzyści pracownikom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu. Wspomniane badanie będzie dotyczyć jedynie korzyści mikroekonomicznych wynikających z wdrożenia tych środków, tzn. korzyści w zakresie wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. Celem szczegółowym jest zrozumiałe zobrazowanie tego, jakie inicjatywy w zakresie standardów BHP istnieją w poszczególnych państwach członkowskich UE, które analizują ogólny wpływ BHP na wyniki przedsiębiorstw budowlanych. Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
16/03/2018 00:00
02/05/2018 11:00
03/05/2018 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 053-116451
Ogłoszenie o zamówieniu
16/03/2018 00:00