Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu badań kontrolnych z randomizacją w rama...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
05/04/2018
Termin nadsyłania ofert:
14/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/H2020/2018/005
Wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu badań kontrolnych z randomizacją w ramach działania INNOSUP-06-2018
Niniejsze zaproszenie do składania ofert w formie procedury otwartej ma na celu zawarcie 1 umowy o świadczenie usług w ramach działania INNOSUP-06-2018. Zadaniem wykonawcy będzie zapewnienie usług wsparcia związanych z zaprojektowaniem, metodami wyboru i analizą wyników badań kontrolnych z randomizacją (RCT - randomised control trials) wchodzących w zakres projektów finansowanych w ramach działania INNOSUP-06-2018. Praca podzielona została na 4 pakiety prac, które będą wykonywane w różnych fazach przed realizacją i w trakcie realizacji wybranych projektów pod nazwą “INNOSUP-06-2018”: Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1.4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/04/2018 00:00
14/05/2018 15:00
15/05/2018 16:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 070-154232
Sprostowanie
11/04/2018 00:00
2018/S 066-146022
Ogłoszenie o zamówieniu
05/04/2018 00:00