Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie Eurostatu dla użytkowników zewnętrznych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
29/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
29/06/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/B/2018/005
Wsparcie Eurostatu dla użytkowników zewnętrznych
Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy działań związanych ze wsparciem Eurostatu dla użytkowników zewnętrznych w ramach następujących części: część 1: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku hiszpańskim; część 2: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niemieckim; część 3: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku angielskim; część 4: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku francuskim; część 5: centralne wsparcie użytkowników.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
29/05/2018 00:00
29/06/2018 16:00
02/07/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku hiszpańskim
Szacunkowa całkowita wielkość zamówienia wynosi 3200 wniosków w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy). Szkolenia dla użytkowników będą organizowane co roku tj. w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy) będzie to 20 szkoleń.
Część 2
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niemieckim
Szacunkowa całkowita wielkość zamówienia wynosi 8000 wniosków w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy). Szkolenia dla użytkowników będą organizowane co roku tj. w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy) będzie to 20 szkoleń.
Część 3
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku angielskim
Szacunkowa całkowita wielkość zamówienia wynosi 12000 wniosków w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy). Szkolenia dla użytkowników będą organizowane co roku tj. w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy) będzie to 20 szkoleń.
Część 4
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku francuskim
Szacunkowa całkowita wielkość zamówienia wynosi 4000 wniosków w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy). Szkolenia dla użytkowników będą organizowane co roku tj. w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy) będzie to 20 szkoleń.
Część 5
Centralne wsparcie użytkowników
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 245 osobodni rocznie, co odpowiada 980 osobodniom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 100-227489
Ogłoszenie o zamówieniu
29/05/2018 00:00