Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Długodystansowe, zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne (BSP) dalekieg...
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
16/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
10/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/1/2018
Długodystansowe, zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne (BSP) dalekiego zasięgu
Celem zamówienia jest zapewnienie usług nadzoru, wspierających realizację funkcji straży przybrzeżnej, realizowanych za pomocą zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP). Powinny one charakteryzować się wysokim poziomem zdolności do rozmieszczenia i dostępności, tak aby umożliwić EMSA zapewnienie zdolności operacyjnej i dostarczenie dodatkowych strumieni danych państwom członkowskim UE, Islandii i Norwegii, Komisji Europejskiej, agencjom Unii Europejskiej oraz organizacjom rządowym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
16/03/2018 00:00
10/05/2018 23:59
14/05/2018 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 053-116450
Ogłoszenie o zamówieniu
16/03/2018 00:00