Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa o świadczenie usług w zakresie kalibracji i konserwacji dozymetrów elektro...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
24/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
08/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/D3/2018-144-01
Umowa o świadczenie usług w zakresie kalibracji i konserwacji dozymetrów elektronicznych oraz konserwacji związanego z nimi sprzętu i oprogramowania, w tym dostaw części zamiennych przeznaczonych do wymiany
Około 200 pracowników różnych departamentów Komisji Europejskiej w Luksemburgu zalicza się do grupy osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące w czasie wykonywania pracy. Zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony przed promieniowaniem (por. Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom, znana również jako Dyrektywa ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa), pracodawca jest odpowiedzialny za wdrożenie uzgodnień dotyczących operacyjnej ochrony swoich pracowników przed promieniowaniem. Jednostka ds. ochrony zdrowia w Dziale ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii wdraża systematyczne kontrole narażenia na promieniowanie. W związku z tym, Komisja posiada komplet osobistych dozymetrów elektronicznych [electronic personal dosimeters (EPD)] i powiązany system rejestrujący, zawierający czytniki dozymetrów, serwer, stacje robocze i bazę danych. Celem tego zamówienia jest utrzymanie w dobrym stanie i kalibracja osobistych dozymetrów elektronicznych zakupionych w poprzednich latach.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/03/2018 00:00
08/05/2018 16:00
14/05/2018 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 059-129467
Ogłoszenie o zamówieniu
24/03/2018 00:00