Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług w zakresie oceny kandydatów na stanowiska kierownicze
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
31/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
09/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/5/2018
Świadczenie usług w zakresie oceny kandydatów na stanowiska kierownicze
EMSA dąży do zawarcia umowy ramowej z wykonawcą, który jest w stanie zapewnić pomoc techniczną, wsparcie i wiedzę specjalistyczną w celu wyboru/rekrutacji i oceny kandydatów na stanowiska kierownicze, w szczególności poprzez opracowywanie i organizowanie sesji oceniających na stanowiska kierownicze. Celem niniejszej umowy jest pomoc instytucjom zamawiającym w rekrutacji/wyborze kierowników, którzy posiadają umiejętności i kompetencje wymagane do wykonywania swoich obowiązków na możliwie najwyższym poziomie. Zadania średniego szczebla kierowniczego obejmują stałe i ciągłe zarządzanie jednostką lub departamentem w instytucjach zamawiających.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/03/2018 00:00
09/05/2018 23:59
14/05/2018 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 064-141508
Ogłoszenie o zamówieniu
31/03/2018 00:00