Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie możliwości rozwoju TAF TSI (telematics application for freight services)...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Data publikacji w witrynie TED:
07/04/2018
Termin nadsyłania ofert:
17/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
MOVE/C4/2018-224
Badanie możliwości rozwoju TAF TSI (telematics application for freight services) w celu wykorzystania synergii z logistyką multimodalną opartą na technologiach elektronicznych
Specyficzna norma techniczna interoperacyjności kolei dotyczy „aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych” („TAF TSI”). System ten doprowadził dotychczas do standaryzacji i poprawy wymiany między różnymi zarządcami infrastruktury kolejowej i przedsiębiorstwami kolejowymi, przy bardzo niewielkim wykorzystaniu terminali, a zatem w wymiarze intermodalnym/multimodalnym. W szerokich ramach logistyki multimodalnej wspomaganej drogą elektroniczną oraz cyfryzacji transportu Komisja proponuje obecnie kilka inicjatyw lub omawia je na forum ds. transportu cyfrowego i logistyki cyfrowej. Takie elementy ułatwiające integrację multimodalną stanowią istotną szansę dla kolei (model inny niż „od drzwi do drzwi”, a zatem wymagający sprawnej wymiany multimodalnej); jednakże opóźnienia w digitalizacji kolei/rozwoju środowiska i narzędzi związanych wyłącznie z koleją mogą to uniemożliwić i nie dopuścić do integracji, którą oferują one w sektorze kolei, ograniczając tym samym perspektywy dla transportu towarowego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. dokumentacja przetargowa.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/04/2018 00:00
17/05/2018 16:00
18/05/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 068-150118 Ogłoszenie o zamówieniu 07/04/2018 00:00