Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza skutków spalania stałych odpadów komunalnych dla jakości powietrza w Eur...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
31/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
03/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.C.3/SER/2018/0005
Analiza skutków spalania stałych odpadów komunalnych dla jakości powietrza w Europie Środkowo-Wschodniej i potencjalnych środków łagodzących
Głównym celem projektu jest dokonanie oceny udziału spalania stałych odpadów komunalnych w zanieczyszczeniu, szczególnie cząstkami stałymi (PM), lecz także benzo(a)pirenem (B(a)P), w podziale na regiony. Na podstawie tych ustaleń projekt powinien też zawierać ocenę potrzeb i możliwości działań na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub unijnym oraz opracowania strategii ograniczania takich emisji. Wielkość projektu nie pozwala na przeprowadzenie badań we wszystkich państwach członkowskich, więc skupiałby się on tylko na Węgrzech i Rumunii, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia z Niemiec. Badania naukowe powinny być poparte rzeczywistymi pomiarami przeprowadzonymi na Węgrzech i w Rumunii w sezonie grzewczym (listopad–marzec). Pomiary muszą być oparte na jednolitych, zaawansowanych i najnowszych metodach badawczych, takich jak dokładne mobilne lub przenośne czujniki i drony wyposażone w czujniki. Planuje się, że pomiary będą trwały 2 lata.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
31/03/2018 00:00
03/05/2018 16:00
17/05/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 064-141553
Ogłoszenie o zamówieniu
31/03/2018 00:00