Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o wsparcie gotowości użytkownika do korzystania z usługi publicznej...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
16/01/2019
Termin nadsyłania ofert:
03/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
696/PP/2018/FC
Umowa ramowa o wsparcie gotowości użytkownika do korzystania z usługi publicznej o regulowanym dostępie
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy zapewnienia wsparcia gotowości użytkownika do korzystania z usługi publicznej o regulowanym dostępie. Umowa o usługi zawarta w wyniku tego zamówienia będzie obowiązywała przez okres do 48 miesięcy i obejmować będzie głównie działania dotyczące podnoszenia świadomości. Obejmuje ona również opracowanie szczegółowych dokumentów związanych z segmentem użytkowników usługi publicznej o regulowanym dostępie oraz zapewnienia Komisji wsparcia na rzecz różnych grup roboczych, a także utworzenia zaplecza laboratorium segmentu dotyczącego użytkowników usługi publicznej o regulowanym dostępie w siedzibie Komisji Europejskiej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Należy zauważyć, że zgodnie z decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1104/2011/UE z dnia 25.10.2011 w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo, oferenci muszą mieć siedzibę w kraju będącym uczestnikiem usługi publicznej o regulowanym dostępie, w myśl art. 2 lit. a) tej decyzji. Powyższe odnosi się również do podwykonawców.Ponadto, aby uzyskać uprawnienia do wnioskowania o dokumenty referencyjne w części 1.4.2 specyfikacji zamówienia, uznane za informację zastrzeżoną, oferent musi załączyć formularz znajdujący się w załączniku 6.10 specyfikacji zamówienia oraz wypełnione zobowiązanie do zachowania poufności (zob. załącznik 6.11) i upoważnienie wydane przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa do przetwarzania informacji dotyczących usługi publicznej o regulowanym dostępie w ramach tego zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 011-020554
Ogłoszenie o zamówieniu
16/01/2019 00:00