Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
UCA 17/071 - Monitorowanie mediów, analiza mediów i usługi powiązane
Instytucja zamawiająca:
Council of the European Union
Data publikacji w witrynie TED:
30/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
05/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
UCA 17/071
UCA 17/071 - Monitorowanie mediów, analiza mediów i usługi powiązane
Celem niniejszej umowy ramowej jest uzupełnienie wyników pracy zespołu ds. monitorowania mediów Sekretariatu Generalnego Rady oraz pomoc zespołowi w jego pracy związanej ze wspomaganiem procesu decyzyjnego poprzez dostarczanie użytkownikom i zainteresowanym stronom w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie odpowiednich wiadomości i usług z zakresu monitorowania mediów, analizy mediów i innych powiązanych usług. Wymaga to ścisłej współpracy między wykonawcą a Sekretariatem, w ramach której wykonawca powinien odpowiadać na wymagania i nieustannie dostosowywać swoją pracę do konkretnych i zmieniających się potrzeb Sekretariatu.
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
30/03/2018 00:00
05/07/2018 23:59
23/04/2018 23:59
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 063-138824
Ogłoszenie o zamówieniu
30/03/2018 00:00