Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Otwarte badania w Europie – Otwarta platforma Komisji Europejskiej dla publikacj...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Data publikacji w witrynie TED:
31/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
25/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
2017/RTD/A6/PP-06481/2017
Otwarte badania w Europie – Otwarta platforma Komisji Europejskiej dla publikacji naukowych (The European Commission Open Research Publishing Platform)
Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy utworzenia platformy do publikacji artykułów naukowych w ramach usługi dla beneficjentów programu "Horyzont 2020". Za pośrednictwem platformy zapewniony zostanie otwarty dostęp do zamieszczonych publikacji bez dodatkowych kosztów dla beneficjentów programu "Horyzont 2020". Za pośrednictwem platformy będzie można zarządzać całym procesem publikacji, od jej złożenia, po opublikowanie, przechowywanie po publikacji i zachowanie oryginalnych artykułów pochodzących z finansowania w ramach programu "Horyzont 2020", a także wdrożyć otwarty system wzajemnej oceny. Na platformie znajdą się również wydruki wstępne (preprint). Opublikowane artykuły i wydruki wstępne (preprint) będą dostępne dla wszystkich naukowców i obywateli. Oferenci proszeni są o dostosowanie istniejącego rozwiązania w zakresie infrastruktury wydawniczej do wymogów Komisji Europejskiej, opracowania procesów i polityki w celu prowadzenia platformy jako usługi, zaangażowania się w działania komunikacyjne platformy oraz zarządzanie usługą i publikowanie artykułów na platformie. Ogłoszenie dotyczy umowy ramowej zawieranej na okres 4 lat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
31/03/2018
Nie dotyczy
Nie dotyczy
25/05/2018 00:00
04/06/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 095-214660 Sprostowanie 19/05/2018
2018/S 064-141558 Ogłoszenie o zamówieniu 31/03/2018