Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tender specifications updated (summary table on page 5) - Corrigendum 1// Deadline for tenders and opening date postponed - Corrigendum 2. Deadline for tenders postponed until 22.5 - Corrigendum 3
Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług informatycznych w zakresie aplikacji informatyc...
Instytucja zamawiająca:
European Chemicals Agency (ECHA)
Data publikacji w witrynie TED:
31/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
22/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ECHA/2017/09
Umowa ramowa o świadczenie usług informatycznych w zakresie aplikacji informatycznych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) związanych z rozporządzeniem Reach
Zaproszenie do składania ofert ma na celu zawarcie umowy ramowej obejmującej następujące usługi informatyczne: usługi w zakresie konsultacji i zarządzania, usługi tworzenia i utrzymania oprogramowania, usługi zarządzania aplikacjami oraz ADSM, usługi wsparcia serwisowego oraz usługi internacjonalizacji oprogramowania. Aplikacje objęte niniejszym zaproszeniem obejmują usługi w chmurze Europejskiej Agencji Chemikaliów, REACH-IT, IUCLID, CHESAR, narzędzia Exposure i Odyssey. Zakres umowy ramowej pozwoli również na stworzenie nowych, obecnie nieistniejących, systemów oprogramowania lub przystosowanie do nowych modeli dostarczania (np. przechodzenie na systemy w chmurze) związanych z rozwiązaniami IT, usługami i technologiami objętymi niniejszą umową ramową.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
31/03/2018 00:00
22/05/2018 17:00
28/05/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 090-201125 Sprostowanie 12/05/2018 00:00
2018/S 084-189072 Sprostowanie 02/05/2018 00:00
2018/S 064-141510 Ogłoszenie o zamówieniu 31/03/2018 00:00