Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa o usługi pionowego startu i lądowania (VTOL) w ramach zdalnie kierowanych ...
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
25/04/2018
Termin nadsyłania ofert:
18/06/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/10/2018
Umowa o usługi pionowego startu i lądowania (VTOL) w ramach zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) w celu monitorowania emisji i nadzoru morskiego
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zamówienie usług pionowego startu i lądowania (VTOL) w ramach zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) w sektorze morskim w celu wsparcia działań związanych z monitorowaniem emisji i nadzorem morskim. Świadczenie efektywnych kosztowo usług BSP w sektorze morskim powinno obejmować zasoby, narzędzia i odpowiedni personel ekspercki do pilotowania BSP, gromadzenia i rozpowszechniania danych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
25/04/2018 00:00
18/06/2018 23:59
20/06/2018 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi monitorowania emisji przez VTOL BSP
Część 1 dotyczy monitorowania emisji. Platformy BSP muszą być zdolne do startu i lądowania z wybrzeża i będą wykorzystywane głównie do operacji o bliskim zasięgu.
Część 2
Usługi nadzoru morskiego VTOL RPAS
Część 2 dotyczy nadzoru morskiego. Platformy BSP muszą być zdolne do startu i lądowania pionowego z wybrzeża lub statku obsługiwanego przez użytkowników i będą wykorzystywane głównie do operacji o bliskim zasięgu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 080-178088
Ogłoszenie o zamówieniu
25/04/2018 00:00