Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Tłumaczenie powiadomień i innych tekstów mających związek z dyrektywą ramową 200...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
30/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
SMART 2018/1014
Tłumaczenie powiadomień i innych tekstów mających związek z dyrektywą ramową 2002/21/WE (zmienionej dyrektywą 2009/140/WE) oraz z odpowiednimi artykułami przyszłego Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej
Celem umowy ramowej, która ma zostać zawarta, jest uzyskanie usług tłumaczeniowych związanych z wdrożeniem ram regulacyjnych UE w zakresie sieci i usług łączności elektronicznej. Zadania objęte proponowaną ramową umową o świadczenie usług obejmują tłumaczenie z innych języków urzędowych UE na język angielski brytyjski: i) powiadomień o projektach środków regulacyjnych przedłożonych Komisji przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z art. 7 dyrektywy ramowej; oraz (ii) wszelkich innych stosownych tekstów i korespondencji między Komisją a krajowymi organami regulacyjnymi w sprawie powiadomień i obowiązujących procedur.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
30/05/2018 00:00
02/07/2018 14:00
04/07/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 101-230006
Ogłoszenie o zamówieniu
30/05/2018 00:00