Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie profesjonalnych ubezpieczeniowych usług brokerskich
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
26/04/2018
Termin nadsyłania ofert:
29/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
2018/EJ/01/PO
Świadczenie profesjonalnych ubezpieczeniowych usług brokerskich
W zakres niniejszej międzyinstytucjonalnej procedury przetargowej wchodzi świadczenie profesjonalnych ubezpieczeniowych usług brokerskich na rzecz Eurojustu i Europejskiej Agencji Leków zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/04/2018 00:00
29/05/2018 15:00
30/05/2018 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 081-180374
Ogłoszenie o zamówieniu
26/04/2018 00:00