Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ćwiczenia na temat modułów ochrony ludności, pomocy technicznej, zespołów wsparc...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Data publikacji w witrynie TED:
04/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
26/06/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ECHO/A2/SER/2018/13
Ćwiczenia na temat modułów ochrony ludności, pomocy technicznej, zespołów wsparcia, innych środków reagowania oraz zespołów ds. ochrony ludności w Unii Europejskiej – Cykl 10
Opracowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena specjalnych ćwiczeń dla modułów ochrony ludności i innych środków reagowania zarejestrowanych w CECIS, TAST i EUCPT.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
04/05/2018 00:00
26/06/2018 23:59
03/07/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
3 ćwiczenia pisemne i 1 ćwiczenie w wirtualnej rzeczywistości
Opracowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena trzech ćwiczeń symulacyjnych dla kluczowego personelu w ramach modułów ochrony ludności, innych środków reagowania, zespołów wsparcia i pomocy technicznej (TAST) oraz ekspertów zespołu ochrony ludności Unii Europejskiej (EUCPT), a także opracowanie, zaplanowanie i przeprowadzenie jednego ćwiczenia opartego na doświadczeniu wirtualnym dla potencjalnych liderów zespołów EUCPT.
Część 2
3 ćwiczenia w terenie
Zaprojektowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena 3 ćwiczeń w terenie obejmujących moduły dotyczące sprzętu pompującego o dużej wydajności, oczyszczania wody, wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek, ratowania ofiar powodzi przy użyciu łodzi, zapobiegania rozprzestrzenianiu się powodzi, gaszenia pożarów lasów i innych środków reagowania.
Część 3
4 ćwiczenia w terenie
Projektowanie, planowanie, prowadzenie i ocena czterech ćwiczeń w terenie dla modułów przeprowadzających miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze o średnim stopniu nasilenia i intensywne miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze (USAR) w warunkach skażeń CBRJ (CBRNUSAR) i innych środków reagowania.
Część 4
2 ćwiczenia w terenie
Zaprojektowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena 2 ćwiczeń w terenie dla kluczowych ekspertów modułów ochrony ludności (EUCPT) oraz zespołów pomocy technicznej i wsparcia (TAST).
Część 5
2 ćwiczenia medyczne w terenie
Opracowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena dwóch ćwiczeń w terenie na potrzeby zaawansowanych stanowisk medycznych ze stanowiskiem chirurgicznym lub bez stanowiska chirurgicznego (AMP-S), zespołów ratownictwa medycznego (EMT), szpitali terenowych (FHOS), lotniczej ewakuacji medycznej ofiar katastrof (MEVAC), innych środków reagowania, zespołu wsparcia i pomocy technicznej (TAST) oraz ekspertów europejskiego zespołu ochrony ludności (EUCPT).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 086-192629
Ogłoszenie o zamówieniu
04/05/2018 00:00