Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspieranie współpracy poprzez opracowanie mapy, analizę i wzajemne powiązanie Eu...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
28/04/2018
Termin nadsyłania ofert:
07/06/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/041
Wspieranie współpracy poprzez opracowanie mapy, analizę i wzajemne powiązanie Europejskich Regionów Przedsiębiorczości.
EASME pragnie zawrzeć umowę o usługi mającą na celu wspieranie współpracy poprzez tworzenie wzajemnych połączeń między wybranymi ekosystemami przedsiębiorczości w całej Unii Europejskiej, aby umożliwić powstawanie nowych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w większym stopniu opartych na innowacjach w całej Europie i na całym świecie. W tym celu w ramach niniejszego działania wykorzystana zostanie wiedza specjalistyczna regionów oznaczonych znakiem „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) oraz określone zostaną praktyki, które mogą zostać przeniesione do innych regionów i które mogą posłużyć jako baza w celu wypełnienia braków istniejących w różnych regionach, jak również w celu znalezienia synergii i komplementarności poprzez ściślejszą współpracę w obszarach uznanych za kluczowe. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie mapy, analizę i wzajemne powiązanie Europejskich Regionów Przedsiębiorczości; oferenci określą strategiczne obszary tematyczne, a następnie opracują i wdrożą konkretne plany działania mające na celu wspieranie współpracy i zwiększenie synergii.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/04/2018 00:00
07/06/2018 16:00
08/06/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 083-185940 Ogłoszenie o zamówieniu 28/04/2018 00:00