Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie Komisji w zakresie oceny przedłożonych krajowych środków wykonawczych (...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
24/04/2018
Termin nadsyłania ofert:
05/06/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.B.2/SER/2018/0001
Wsparcie Komisji w zakresie oceny przedłożonych krajowych środków wykonawczych (NIM)
Działania, które mają zostać przeprowadzone w ramach niniejszej umowy, polegają na ocenie krajowych środków wykonawczych, które mają zostać przedłożone Komisji do 30 września 2019 r. Dane zawarte w krajowych środkach wykonawczych muszą zostać sprawdzone i ewentualnie uzupełnione. Zasadniczo dane muszą zostać przedłożone na standardowych szablonach stworzonych przez Komisję. Niemniej jednak w przypadku niedostosowanych formatów danych dane te muszą również zostać ocenione i przekształcone na standardowy format. Należy zaproponować Komisji sposób weryfikacji i działania podejmowane w celu oceny. Dodatkowo wykonawca musi założyć bazę danych opartą na danych przedłożonych przez kraje członkowskie w ich krajowych środkach wykonawczych, przyjazną dla użytkowników i dostępną do użytku Komisji w każdym momencie. Na podstawie danych zawartych w krajowych środkach wykonawczych i przepisów dyrektywy w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) należy określić wartości wskaźników wykorzystane w celu określenia bezpłatnych uprawnień dla instalacji i udziału bezpłatnych uprawnień w każdej instalacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
24/04/2018 00:00
05/06/2018 16:00
15/06/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 079-175713
Ogłoszenie o zamówieniu
24/04/2018 00:00