Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ubezpieczenie ochrony prawnej dla pracowników
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
28/04/2018
Termin nadsyłania ofert:
22/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CPN 634
Ubezpieczenie ochrony prawnej dla pracowników
Europejski Trybunał Obrachunkowy, z siedzibą w Luksemburgu, pragnie wybrać ubezpieczyciela ochrony prawnej dla swoich pracowników w celu zagwarantowania im ochrony prawnej, z której mogą skorzystać w ramach niektórych sporów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, w szczególności w celu reprezentowania ich jako powodów lub pozwanych. Procedura składa się z 2 etapów: — w 1 etapie może uczestniczyć każdy zainteresowany podmiot gospodarczy, — w 2 etapie wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni do złożenia oferty. Zamówienie jest podzielone na 3 części. Trybunał może udzielić zamówienia albo jednemu ubezpieczycielowi dla części 1, albo jednemu ubezpieczycielowi dla części 1 i innemu ubezpieczycielowi dla części 2, albo jednemu ubezpieczycielowi dla części 3. Ten sam podmiot może złożyć ofertę tylko na 1 część (część 1, część 2 lub część 3) lub na 2 części (część 1 i część 2).
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
28/04/2018 00:00
22/05/2019 23:59
30/05/2018 17:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Ochrona prawna pracowników w zakresie reprezentacji w dochodzeniu praw
Celem umowy ubezpieczenia ochrony prawnej będącej przedmiotem części 1 jest pokrycie kosztów postępowania i świadczenie usług doradczych w przypadku powstania sporu lub konfliktu między pracownikiem a osobą trzecią, w szczególności w razie reprezentowania pracownika w dochodzeniu pewnych praw w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym albo uzyskiwania odszkodowania za poniesioną szkodę w ramach ugody pozasądowej. Pracownik korzystający z ubezpieczenia ochrony prawnej występuje jako „pokrzywdzony” w szerokim znaczeniu tego słowa.
Część 2
Ochrona prawna pracowników w zakresie obrony
Celem umowy ubezpieczenia ochrony prawnej będącej przedmiotem części 2 jest pokrycie kosztów postępowania i świadczenie usług doradczych w przypadku powstania sporu lub konfliktu między pracownikiem a osobą trzecią, w szczególności w razie obrony pracownika w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym. Pracownik korzystający z ubezpieczenia ochrony prawnej występuje jako „oskarżony” w szerokim znaczeniu tego słowa.
Część 3
Ochrona prawna pracowników w zakresie reprezentacji w dochodzeniu praw oraz w zakresie obrony
Celem umowy ubezpieczenia ochrony prawnej objętej częścią 3 jest pokrycie kosztów postępowania lub świadczenie usług doradczych w sytuacjach objętych częściami 1 i 2, niezależnie od tego, czy pracownicy, na rzecz których świadczona jest pomoc prawna, działają w charakterze pokrzywdzonych czy oskarżonych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 083-185960
Ogłoszenie o zamówieniu
28/04/2018 00:00