Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: środki wsparcia sektora budowl...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
23/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
23/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/042
Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: środki wsparcia sektora budowlanego
Jest to zamówienie w formie procedury otwartej prowadzące do zawarcia umowy o usługi, których celem jest rozwój wybranych europejskich modułów kształcenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze budowlanym na podstawie potrzeb określonych w ramach poszczególnych profili zawodowych w budownictwie, szczególnie w pracy z nowymi materiałami budowlanymi i izolacyjnymi oraz technologiami i poszczególnymi procesami (włączając w to odpowiednie sprzęty). Głównym celem tego działania jest przyczynienie się do opracowania i wdrożenia długoterminowej strategii dotyczącej umiejętności w sektorze budowlanym, zgromadzenie informacji na temat stanu umiejętności oraz zaradzenie niedoborom, lukom i niedopasowaniu w zakresie umiejętności. Nacisk zostanie położony na obecne i przyszłe potrzeby, podnoszenie kwalifikacji i rozwój nowych ścieżek kariery, a także na ocenę, czy potrzebne jest zrewidowanie profili zawodowych. Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
Nie dotyczy
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 096-217867 Ogłoszenie o zamówieniu 23/05/2018 00:00