Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi szkolenia dla inspektorów
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
16/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
13/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/14/2018
Usługi szkolenia dla inspektorów
Celem zamówienia jest opracowanie i realizacja szkoleń dotyczących postępowań wyjaśniających okoliczności wypadków na morzu oraz opracowanie stosownych materiałów szkoleniowych, w tym prezentacji, ćwiczeń, studiów przypadku oraz uwag dodatkowych. Szkolenia zostały podzielone na 2 części, w związku z czym zostaną zawarte osobne umowy ramowe: – Część 1: Szkolenie obejmujące podstawowe umiejętności inspektorów, – Część 2: Szkolenie zaawansowane dla inspektorów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Szkolenie obejmujące podstawowe umiejętności inspektorów
Celem zamówienia jest wybór odpowiedniego zespołu szkoleniowego (zespołów szkoleniowych), który: — udzieli wsparcia trenerom Agencji na podstawie punktów znajdujących się w pkt 2.1.1. Dokładny poziom zaangażowania zostanie uzgodniony między trenerami Agencji a wykonawcą co najmniej na 3 tygodnie przed datą planowanego szkolenia. Wymiar czasowy modułów, w ramach których wykonawca na wspomagać realizację szkolenia przez trenera EMSA, wynosi około 11 godzin, — opracuje treść, związane ćwiczenia praktyczne / studia przypadku (przeprowadzane w sali zajęć) oraz przedstawi moduły zgodnie z harmonogramem na podstawie punktów znajdujących się w pkt 2.1.2 w wymiarze 24 godzin. Wykonawca przygotuje stosowne materiały szkoleniowe przed pierwszym szkoleniem i zaktualizuje je na potrzeby kolejnych szkoleń, jeżeli to konieczne, na podstawie informacji zwrotnych od uczestników dotyczących osiągnięcia celów szkolenia, jak określono w pkt 2.1.2 i we współpracy z trenerem EMSA. Wykonawca powinien zachęcać uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i w tym celu wspomniane już ćwiczenia/studnia przypadków, przeprowadzone w sali lekcyjnej, powinny mieć formę ćwiczeń grupowych. Dokumentacja pomocnicza powinna zawierać obszerne notatki ze szkolenia, które później zostaną przekazane uczestnikom.
Część 2
Szkolenie zaawansowane dla inspektorów.
Celem zamówienia jest wybór odpowiedniego zespołu szkoleniowego (zespołów szkoleniowych), który: — udzieli wsparcia trenerom Agencji według poszczególnych punktów zawartych w pkt 2.2.1. Dokładny poziom zaangażowania zostanie uzgodniony między trenerami Agencji a wykonawcą co najmniej na 3 tygodnie przed datą planowanego szkolenia. Wymiar czasowy modułów, w ramach których wykonawca ma wspomagać realizację szkolenia przez trenera EMSA, wynosi 6 godzin, — opracuje treść, związane ćwiczenia praktyczne / studia przypadków (przedstawione w sali lekcyjnej) oraz przedstawi moduły zgodnie z harmonogramem na podstawie punktów znajdujących się w pkt 2.2.2 w wymiarze 29 godzin. Wykonawca przygotuje stosowne materiały szkoleniowe przed pierwszym szkoleniem i zaktualizuje je na potrzeby kolejnych szkoleń, jeżeli to konieczne, na podstawie informacji zwrotnych od uczestników w celu osiągnięcia celów szkolenia, jak określono w pkt 2.2.2 i we współpracy z trenerem EMSA. Wykonawca powinien zachęcać uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i w tym celu wspomniane już ćwiczenia/studnia przypadków, przeprowadzone w sali lekcyjnej, powinny mieć formę ćwiczeń grupowych. Dokumentacja pomocnicza powinna zawierać obszerne notatki ze szkolenia, które później zostaną przekazane uczestnikom.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 114-258473
Ogłoszenie o zamówieniu
16/06/2018 00:00