Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ochrona różnorodności biologicznej poprzez uzależnione od wyników wynagrodzenia ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
13/08/2013
Termin nadsyłania ofert:
30/09/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.2/ETU/2013/0046.
Ochrona różnorodności biologicznej poprzez uzależnione od wyników wynagrodzenia z tytułu osiągnięć ekologicznych.
Ogólnym celem zamówienia, którego dotyczy niniejsze zaproszenie jest zapewnienie niezbędnych ram koncepcyjnych i zestawu instrumentów operacyjnych, które będą służyć wspieraniu rozwoju w całej UE programów płatności rolnośrodowiskowych uzależnionych od wyników. Będzie się to wiązało ze stworzeniem sieci doskonałości i ekspertów w dziedzinie tych programów w całej UE.Szczegółowe cele zamówienia są następujące:1. opracowanie aktualnego wykazu i przeglądu programów płatności rolnośrodowiskowych istniejących w państwach UE i EFTA;2. stworzenie witryny internetowej, w której prezentowane będą inicjatywy istniejące w państwach UE i EFTA;3. opracowanie ram koncepcyjnych do celów opisu i projektowania programów płatności rolnośrodowiskowych, które mogą być stosowane w odniesieniu do różnych ekosystemów i celów i dają możliwość metodycznego porównywania istniejących systemów;4. opracowanie praktycznej instrukcji określającej szczegółowo sposób postępowania i zagadnienia, które należy uwzględniać i do których należy się odnieść przy projektowaniu programów płatności rolnośrodowiskowych i zarządzaniu nimi;5. zorganizowanie 2-dniowej konferencji w celu wymiany informacji wśród tych, którzy aktualnie odgrywają wiodącą rolę lub uczestniczą w działaniach na rzecz tworzenia programów płatności rolnośrodowiskowych, zarządzaniu tymi programami lub przeprowadzaniu ich analizy w państwach UE i EFTA;6. stworzenie europejskiej platformy wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących programów płatności rolnośrodowiskowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
13/08/2013 00:00
Nie dotyczy
30/09/2013 16:00
11/10/2013 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 156-271474
Ogłoszenie o zamówieniu
13/08/2013 00:00