Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Studium wykonalności: Muzyka porusza Europę – studium wykonalności dla ustanowie...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Data publikacji w witrynie TED:
16/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EAC/14/2018
Studium wykonalności: Muzyka porusza Europę – studium wykonalności dla ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Muzyki i analiza luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego
Ogólnym celem tego zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności dla utworzenia Europejskiego Obserwatorium Muzyki oraz przeprowadzenie analizy luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
16/05/2018
Nie dotyczy
Nie dotyczy
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Studium wykonalności dla ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Muzyki Szczególnym celem badania jest przeprowadzenie analizy różnych scenariuszy dotyczących zakładania i działalności Obserwatorium, w tym rozważenie modeli innych obserwatoriów europejskich z zakresu kultury, a w szczególności Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, w kontekście szczególnych cech i wymagań europejskiego sektora muzycznego. W badaniu należy skupić się następujących aspektach: — zakres przyszłego Obserwatorium (jakie dane powinno zbierać), — wskazanie luk w dostępności danych, — koszty i podstawa organizacyjna w celu funkcjonowania Obserwatorium zapewniającego wiarygodność.
Część 2 Analiza trendów rynkowych i luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego Najważniejszym celem szczegółowym badania jest dostarczenie oceny stanu, dotyczącej obecnych trendów na rynku, sprawdzenie możliwości, jakie daje muzyce gospodarka cyfrowa, w szczególności w kontekście bardziej sprawiedliwych struktur wynagradzania. Studium dla każdego wskazanego trendu zbada: — jakie działania programu Kreatywna Europa są obecnie wystarczające i w jaki sposób są prowadzone; — jakie działania prowadzone w ramach europejskich instrumentów finansowych nie są wystarczające i w jaki sposób następujący po nim program mógłby je prowadzić. — dostarczy również przekonujące uzasadnienie dla potrzeby przyszłego wsparcia na szczeblu europejskim, wziąwszy pod uwagę zasadę subsydiarności oraz wymiar europejski. Drugim celem szczegółowym badania jest podjęcie starannej analizy dotyczącej zainteresowanych stron, tak aby zapewnić przejrzystość w ich wskazywaniu oraz włączenie wszystkich odpowiednich partnerów z sektora muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem szczebla europejskiego.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 092-207890 Ogłoszenie o zamówieniu 16/05/2018