Szczegóły ogłoszenia o przetargu

>>>> Please take note that the procedure for Lot 2 is discontinued. A corresponding notice will be published soon. Lot 1 is not affected by this decision. <<<<
Tytuł:
Dostawa komponentów do infrastruktury klucza publicznego oraz świadczenie usług ...
Instytucja zamawiająca:
Council of the European Union
Data publikacji w witrynie TED:
28/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
25/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
UCA-PRQ 17/079
Dostawa komponentów do infrastruktury klucza publicznego oraz świadczenie usług powiązanych
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej uruchamia procedurę w zakresie dostawy i instalacji komponentów infrastruktury klucza publicznego na potrzeby sieci informatycznych sekretariatu, a także w zakresie związanych z tym usług konserwacji, wsparcia, usług profesjonalnych i szkoleń.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
28/06/2018 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
25/07/2018 16:00
01/08/2018 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 „Standardowe” komponenty infrastruktury klucza publicznego Sekretariatu oparte o już wdrożone technologie Dostawa "standardowych" komponentów infrastruktury klucza publicznego na rzecz Sekretariatu, opartych na już wdrożonych technologiach, celem zapewnienia ciągłości utrzymania i rozbudowy istniejącej infrastruktury, ze względu na jej istotny charakter.
Część 2 „Nowe” komponenty infrastruktury klucza publicznego Dostawa „nowych” komponentów infrastruktury klucza publicznego celem poszukiwania technologii dla segmentów rynku innych niż "standardowe" komponenty infrastruktury klucza publicznego Sekretariatu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 122-276255 Ogłoszenie o zamówieniu 28/06/2018 00:00