Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Instrument pomocy technicznej na rzecz modernizacji przemysłu i inwestycji
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
12/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
31/08/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/036
Instrument pomocy technicznej na rzecz modernizacji przemysłu i inwestycji
EASME planuje zawrzeć umowę o usługi, której głównym celem jest wsparcie wdrożenia platformy inteligentnej specjalizacji na rzecz modernizacji przemysłu poprzez ustanowienie instrumentu pomocy technicznej, który zapewni techniczne usługi doradcze w projektach inwestycyjnych rozwijanych na platformie inteligentnej specjalizacji na rzecz modernizacji przemysłu. Dokładniej, celem jest pomoc pomysłodawcom projektów w pokonaniu przeszkód na drodze do osiągnięcia gotowości inwestycyjnej i możliwości pozyskania finansowania takich projektów, a tym samym przyczynienie się do stymulowania inwestycji publicznych i prywatnych w modernizacji przemysłu w UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/05/2018 00:00
31/08/2018 11:00
03/09/2018 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 090-201118
Ogłoszenie o zamówieniu
12/05/2018 00:00