Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi wsparcia działań związanych z projektami ETF w Kosowie
Instytucja zamawiająca:
European Training Foundation (ETF)
Data publikacji w witrynie TED:
05/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
12/06/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT/18/ETF/0007
Usługi wsparcia działań związanych z projektami ETF w Kosowie
ETF zamierza zawrzeć umowę ramową o usługi, których celem jest wspieranie na szczeblu lokalnym realizacji działań Fundacji w Kosowie*: Usługa A – organizacja spotkań w ramach projektu, takich jak warsztaty, seminaria, konferencje, wizyty studyjne, dotyczących dziedziny objętej zakresem działania ETF. Usługa B – zapewnienie ograniczonego zestawu usług związanych z wydarzeniami. Usługa C – wsparcie działań ETF związanych z tworzeniem sieci kontaktów w Kosowie. *Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowisko w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa (dalej „Kosowo”).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
05/05/2018 00:00
12/06/2018 23:59
22/06/2018 09:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 087-194647 Ogłoszenie o zamówieniu 05/05/2018 00:00