Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi związane z koordynacją i zapewnieniem wsparcia sieci EURES
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
18/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
31/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2018/013
Umowa ramowa o usługi związane z koordynacją i zapewnieniem wsparcia sieci EURES
Swobodny przepływ pracowników to podstawowe prawo gwarantowane obywatelom Unii w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).Ponadto mobilność europejskiej siły roboczej może przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia poprzez zapewnienie skutecznego dopasowania popytu i podaży na rynku pracy.EURES jest siecią współpracy między Komisją Europejską, publicznymi służbami zatrudnienia państw członkowskich UE i EOG, Szwajcarią i ich partnerami. EURES przyczynia się do dobrego funkcjonowania europejskiego rynku pracy, ułatwiając swobodny przepływ pracowników w obrębie Unii, eliminując wąskie gardła na europejskim rynku pracy oraz poprawiając przejrzystość rynku pracy.W tym celu EURES świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób poszukujących pracy i pracodawców.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
18/08/2018 00:00
31/10/2018 17:30
12/11/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 158-360977
Ogłoszenie o zamówieniu
18/08/2018 00:00