Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie przemian w administracji cyfrowej w UE: rozumienie innowacji w sektorze ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Data publikacji w witrynie TED:
30/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
23/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/SVQ/2018/B.6/0014/OC
Badanie przemian w administracji cyfrowej w UE: rozumienie innowacji w sektorze publicznym w społeczeństwie opartym na danych
Zgodnie z kierunkami strategii JRC2030 i programem prac ELISE konieczne jest przeprowadzenie badania wspierającego, aby przyczynić się do realizacji badań JRC w dziedzinie administracji cyfrowej (D-GOV). Celem tego badania jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób innowacje w sektorze publicznym, możliwe dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK), mogą przekształcić systemy zarządzania, zwłaszcza w zakresie nowych sposobów wykorzystywania danych geolokalizacyjnych do opracowywania polityki i świadczenia usług, tak aby rządy mogły lepiej radzić sobie z problemami systemowymi. Wyniki badania będą stanowić podstawę do opracowania nowych ram koncepcyjnych służących zrozumieniu natury i cech przemian w administracji cyfrowej w UE; różnych sposobów organizacji i wdrażania w różnych państwach członkowskich oraz wpływu społecznego i gospodarczego, jaki zmiany te mogą mieć na mechanizmy kształtowania polityki, procesy zarządzania i świadczenie usług.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
30/05/2018 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
23/07/2018 23:59
27/07/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 101-230007 Ogłoszenie o zamówieniu 30/05/2018 00:00